Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Zobacz również
Konkurs innowacje w logistyce

Edycja 2010


Innowacje to nie tylko nowe technologie, nowoczesne laboratoria i chronione tajemnicą patenty. Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi zmieniania swojego otoczenia, sięgania po nowe pomysły, udoskonalania rozwiązań. To czasy dla ludzi, którzy postępują niekonwencjonalnie, którzy potrafią wyobrazić sobie rzeczy niewyobrażalne i uparcie prą do przodu - stwierdził Tom Peters ("Nowa wojna - nowy biznes). W tym roku odbyła się szósta edycja konkursu "Produkt Innowacyjny dla Logistyki" organizowanego przez EUROLOGISTICS. Konkurs ma na celu zaprezentowanie i wyróżnienie produktów najlepszych z najlepszych, które w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się na rynkach europejskich lub ich wdrożenie jest planowane w najbliższej przyszłości.

Do konkursu zgłoszony został projekt "Wirtualne Laboratoria - Sukces Innowacji"

Rozstrzygnięcie konkursu 3 grudnia 2010r.

bottom02