Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów

horizontalpobierz
Zarządzanie magazynem w systemie informatycznym
Krótkometrażowy film dydaktyczny / plik MPEG-4 (.mp4) / wielkość pliku 435 MB / przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie filmu: Kuehne + Nagel Sp. z o.o.; DAMCO; LOGOCENTRUM Sp. z o.o. / film dostępny na platformie YouTube – polecamy odtwarzanie filmu w jakości HD / długość filmu - 11:30 min
horizontalpobierz pdf
Instrukcja dostępu do WLLSiM dla UCZNIÓW
wersja 10_09_2012 / wielkość pliku 1,39 MB / autor: mgr Robert Pawlak
horizontalpobierz ppt
Pierwsze zajęcia uczniów z Wirtualnymi Laboratoriami
wersja 10_09_2012 / wielkość pliku 20,8 MB / opracował: mgr Bartosz Osmola / Wirtualna Laboratoria to nie wypasiona gra strategiczna, ale prawdziwe narzędzie biznesowe, które pozwoli Ci na zdobycie praktycznych umiejętności. Jeśli znasz zasadę „3Z” to teraz jej nie zastosujesz…
horizontalpobierz pdf
Skrypt dla Uczniów TOM I WPROWADZENIE TEORETYCZNE
wersja skryptu cyfrowego 01_09_2012 / wielkość pliku 4,23 MB / wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki / ISBN: 978-83-62285-12-9 / Poznań 2012 wyd. I / Copyright © by Wyższa Szkoła Logistyki / recenzenci: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US; mgr inż. Edyta Majkowska / redakcja: Paweł Fajfer; Adam Koliński / wszelkie prawa zastrzeżone
horizontalpobierz pdf
Skrypt dla Uczniów TOM II ZADANIA I INSTRUKCJE
wersja skryptu cyfrowego 01_09_2012 / wielkość pliku 12 MB / wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki / ISBN: 978-83-62285-13-6 / Poznań 2012 wyd. I / Copyright © by Wyższa Szkoła Logistyki / recenzenci: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US; mgr inż. Edyta Majkowska / redakcja: Paweł Fajfer; Adam Koliński / wszelkie prawa zastrzeżone
horizontalpobierz ppt
Znaczenie systemów informatycznych w logistyce
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 12,5 MB / autor: mgr inż. Adam Koliński / spis treści: 1.Definicja systemu informatycznego 2.Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem 3.Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem 4.Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami z klientem (…)
horizontalpobierz ppt
System klasy ERP na przykładzie systemu iScala
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 10,8 MB / autor: mgr inż. Adam Koliński / spis treści: 1.Definicje 2.Charakterystyka systemu klasy ERP 3.Omówienie wybranych modułów systemu ERP 4.Korzyści wynikające z użytkowania systemu ERP 5.Wykorzystanie systemu klasy ERP – przykład
horizontalpobierz ppt
Infrastruktura transportu wewnętrznego
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 33,6 MB / autor: mgr inż. Adam Koliński / spis treści: 1.Infrastruktura transportu wewnętrznego 2.Urządzenia transportu technologicznego 3.Urządzenia pomocnicze
horizontalpobierz ppt
Wózki jezdniowe
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 12,2 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / przedsiębiorstwo zaangażowane w opracowanie prezentacji: STILL Polska Sp. z o.o. / spis treści: 1.Co to jest wózek 2.Kryteria podziału wózków 3.Budowa wózka jezdniowego 4.Normy prawne dotyczące wózków 5.Typy wózków podlegające dozorowi technicznemu (…)
horizontalpobierz ppt
Rodzaje zapasów
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 23,5 MB / autor: mgr inż. Adam Koliński / podmiot zaangażowany w opracowanie prezentacji: Instytut Logistyki i Magazynowania / spis treści: 1.Definicja zapasu 2.Punkt rozdzielający 3.Rodzaje zapasów wg różnych kryteriów 4.Zapas zabezpieczający 5.Zapas informacyjny 4.Zapas minimalny (…)
horizontalpobierz ppt
Nowoczesne strategie gospodarki zapasami
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 17,4 MB / autor: mgr inż. Adam Koliński / podmioty zaangażowane w opracowanie prezentacji: ECR Polska; GS1 Polska - Instytut Logistyki i Magazynowania / spis treści: 1.Najważniejsze strategie gospodarki zapasami 2.Just in Time 3.ECR 4.Quick Response
horizontalpobierz ppt
Standardy GS1
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 10,9 MB / autor: mgr inż. Adam Koliński / podmioty zaangażowane w opracowanie prezentacji: ECR Polska; Instytut Logistyki i Magazynowania; SKK - Systemy Kodów Kreskowych SA / spis treści: 1.Standardy GS1 2.System GS1 3.Etykieta logistyczna GS1 4.Kody kreskowe 5.Numery identyfikacyjne GS1 (…)
horizontalpobierz xls
Analiza ABC z rozwiązaniem
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 124 KB / autor: Jakub Sobótka
horizontalpobierz xls
Analiza XYZ z rozwiązaniem
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 112 KB / autor: Jakub Sobótka
horizontalpobierz xls
Gospodarka magazynowa
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 128 KB / autor: dr inż. Aleksander Niemczyk
horizontalpobierz xls
Częstość popytu
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 92 KB / autor: Jakub Sobótka
horizontalpobierz xls
Histogram
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 108 KB / autor: Jakub Sobótka
horizontalpobierz xls
Prognozowanie popytu
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 2,66 MB / autor: Jakub Sobótka
horizontalpobierz xls
Ekonomiczna wielkość zamówienia
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 1,37 MB / autor: Jakub Sobótka
horizontal
bottom02