Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów

horizontalpobierz
Systemy informatyczne w logistyce i spedycji
Krótkometrażowy film dydaktyczny / plik MPEG-4 (.mp4) / wielkość pliku 455 MB / przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie filmu: PEKAES SA; POLZUG Intermodal POLSKA SP. z.o.o.; JAS-FBG S.A. / film dostępny na platformie YouTube – polecamy odtwarzanie filmu w jakości HD / długość filmu - 12:04 min
horizontalpobierz pdf
Instrukcja dostępu do WLLSiM dla UCZNIÓW
wersja 10_09_2012 / wielkość pliku 1,39 MB / autor: mgr Robert Pawlak
horizontalpobierz ppt
Pierwsze zajęcia uczniów z Wirtualnymi Laboratoriami
wersja 10_09_2012 / wielkość pliku 20,8 MB / opracował: mgr Bartosz Osmola / Wirtualna Laboratoria to nie wypasiona gra strategiczna, ale prawdziwe narzędzie biznesowe, które pozwoli Ci na zdobycie praktycznych umiejętności. Jeśli znasz zasadę „3Z” to teraz jej nie zastosujesz…
horizontalpobierz pdf
Skrypt dla Uczniów TOM I WPROWADZENIE TEORETYCZNE
wersja skryptu cyfrowego 01_09_2012 / wielkość pliku 4,23 MB / wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki / ISBN: 978-83-62285-12-9 / Poznań 2012 wyd. I / Copyright © by Wyższa Szkoła Logistyki / recenzenci: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US; mgr inż. Edyta Majkowska / redakcja: Paweł Fajfer; Adam Koliński / wszelkie prawa zastrzeżone
horizontalpobierz pdf
Skrypt dla Uczniów TOM II ZADANIA I INSTRUKCJE
wersja skryptu cyfrowego 01_09_2012 / wielkość pliku 12 MB / wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki / ISBN: 978-83-62285-13-6 / Poznań 2012 wyd. I / Copyright © by Wyższa Szkoła Logistyki / recenzenci: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US; mgr inż. Edyta Majkowska / redakcja: Paweł Fajfer; Adam Koliński / wszelkie prawa zastrzeżone
horizontalpobierz ppt
Transport multimodalny cz.1
CZĘŚĆ I pkt. od 1 do 7 / wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 25,9 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / przedsiębiorstwo zaangażowane w opracowanie prezentacji: Kuehne + Nagel Sp. z o.o.; POLZUG Intermodal POLSKA SP. z.o.o. / spis treści: 1.Transport multimodalny, intermodalny, kombinowany 2.Podział transportu multimodalnego (…)
horizontalpobierz ppt
Transport multimodalny cz.2
CZĘŚĆ II pkt. od 8 do 9 / wersja 01_09_2012 / UWAGA wielkość pliku 55,2 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / przedsiębiorstwo zaangażowane w opracowanie prezentacji: Kuehne + Nagel Sp. z o.o.; POLZUG Intermodal POLSKA SP. z.o.o. / spis treści: 8. Ogólna klasyfikacja kontenerów ISO 9.Środki przewozu kontenerów
horizontalpobierz ppt
Transport multimodalny cz.3
CZĘŚĆ III pkt. 10 / wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 24,1 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / przedsiębiorstwo zaangażowane w opracowanie prezentacji: Kuehne + Nagel Sp. z o.o.; POLZUG Intermodal POLSKA SP. z.o.o. / spis treści: 10.Terminale kontenerowe
horizontalpobierz ppt
Transport multimodalny cz.4
CZĘŚĆ IV pkt. od 11 do 15 / wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 29 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / przedsiębiorstwo zaangażowane w opracowanie prezentacji: Kuehne + Nagel Sp. z o.o.; POLZUG Intermodal POLSKA SP. z.o.o. / spis treści: 11.Przewozy kontenerowe 12.Usługi depot 13.Lądowe terminale kontenerowe w Polsce (…)
horizontalpobierz ppt
Rynek usług transportowych w Polsce i Unii Europejskiej
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 24,9 MB / autor: mgr Joanna Lewandowska / spis treści: 1.Co to jest rynek? 2.Charakterystyka rynku usług transportowych 3.Główne cechy rynku transportowego 4.Funkcje rynku transportowego 5.Sytuacja na polskim rynku transportowym 6.Plany rozwoju polskiego rynku transportowego (…)
horizontalpobierz ppt
Ekologistyka
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 14,7 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / spis treści: 1.Ekologistyka – pojęcia 2.Zarządzanie odzyskiem produktów 3.Wycofanie wadliwych produktów 4.Recykling 5.Odpady i ich recykling w Polsce 6.Powtórne wytwarzanie 7.Cykl życia produktu 8.Ekoprojektowanie – przykłady 9. Ekologistyka − przykłady (…)
horizontalpobierz ppt
Zawód kierowca
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 15,6 MB / autor: mgr Sylwia Konecka / spis treści: 1.Kierowca ciężarówki 2.Kierowca autobusu 3.Kto może wykonywać zawód kierowcy? 4.Kto może przystąpić do uzyskania kwalifikacji? 5.Kwalifikacja wstępna 6.Kwalifikacja wstępna przyspieszona (...)
horizontalpobierz ppt
Giełdy transportowe
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 9,34 MB / autor: mgr Joanna Lewandowska / przedsiębiorstwo zaangażowane w opracowanie prezentacji: TimoCom Soft- und Hardware GmbH / spis treści: 1.Definicja i mechanizm działania giełdy transportowej 2.Cechy idealnej giełdy transportowej 3.Giełda transportowa TimoCom (…)
horizontalpobierz ppt
Spedycja lądowa i lotnicza
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 11 MB / autor: mgr Joanna Lewandowska / spis treści: 1.Podstawowe pojęcia dotyczące spedycji 2.Proces spedycyjny w transporcie drogowym 3.Proces spedycyjny w transporcie kolejowym 4.Proces spedycyjny w transporcie lotniczym
horizontalpobierz ppt
Spedycja morska i śródlądowa
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 9,63 MB / autor: mgr Joanna Lewandowska / spis treści: 1.Podstawowe pojęcia dotyczące spedycji 2.Proces spedycyjny w żegludze morskiej 3.Proces spedycyjny w żegludze śródlądowej
horizontalpobierz xls
Amortyzacja DB
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 80 KB / autor: mgr Sylwia Konecka
horizontalpobierz xls
Amortyzacja DDB
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 76 KB / autor: mgr Sylwia Konecka
horizontalpobierz xls
Amortyzacja SLN
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 76 KB / autor: mgr Sylwia Konecka
horizontalpobierz xls
Amortyzacja pozostałe
wersja 01_09_2012 / wielkość pliku 92 KB / autor: mgr Sylwia Konecka
horizontal
bottom02