Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZSP Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu

Adres: ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz
Telefon: (043) 827 15 36
e-mail: zsznr2sieradz@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zamkowa15.neostrada.pl
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2005 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 114 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik organizacji usług gastronomicznych, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, Ślusarz, stolarz, elektryk, blacharz samochodowy
bottom02