Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Strategia wolnych i otwartych implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami...

nazwa beneficjenta: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Poznaniu

opis projektu: Opracowanie podręcznika z opisem metod, technik, narzędzi i wzorcowych konspektów scenariuszy zajęć oraz portalu WEB 2.0, będącego platformą edukacyjną z funkcją tutorialno-repozytoryjną i z bazą implementacji dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki z tych szkół.
bottom02