Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Mobilna i przedsiębiorcza młodzież

nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c. Jarosław Jastrzębski, Krystyna Tischner, Ireneusz Tracz; partner: Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor

opis projektu: Kompleksowy program w zakresie rozwijania umiejętności dokonywania wyboru własnej drogi edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe) oraz rozwijania własnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych (przedostatnie klasy z każdego etapu); narzędzia dostosowane do wieku uczniów: panele eksperckie on-line, videokonferencje, portale tematyczne, rozwijanie przedsiębiorczości - symulacje, programy "Młody doradca zawodowy", "Młody przedsiębiorca", "Młody inwestor", "Młody w administracji".
bottom02