Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
foto
WL nagrodzone
Projekt WL - SI został wyróżniony w Raporcie dobrych praktyk Szkoła się opłaca
horizontal
foto
Innowacja pedagogiczna
W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy aktualny akt prawny regulujący procedurę zgłaszania innowacji pedagogicznej w szkołach
horizontal
foto
WL od 01.12.2012
Zachęcamy wszystkie szkoły kształcące logistyków do zadeklarowania udziału w etapie użytkowym Wirtualnych Laboratoriów.
horizontal
foto
WL w prasie
W najnowszym dwumiesięczniku dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych \\\\\\\"Emocje\\\\\\\" ukazał się artykuł sponsorowany o WL.
horizontal
foto
Po Debacie Dyrektorów
Przytaczamy ważny głos dyrektora ZSP w Czarnkowie, pana Jana Palacza, wypowiedziany w trakcie Debaty Dyrektorów
horizontal
foto
Debata Dyrektorów - podsumowanie
Przedstawiamy krótkie podsumowanie piątkowego spotkania blisko 200 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju
horizontal
foto
Wysyłka materiałów upowszechniających
Do 200 placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych zostały wysłane materiały upowszechniające ideę WL
horizontal
foto
Zmiana miejsca Debaty
Uwaga! Ze względu na problemy techniczne Debata Dyrektorów została przeniesiona do siedziby WSNHiD w Poznaniu
horizontal
foto
Wysyłka paczek
Pod koniec minionego tygodnia wysłaliśmy ostatnie paczki do szkół biorących udział w projekcie
horizontal
foto
Konferencja KOWEZiU
2 października w ramach Konferencji Dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli miała miejsce prezentacja produktu finalnego WL
horizontal
foto
Debata Dyrektorów
26 października w o godz. 10:00 w siedzibie WSL odbędzie się Ogólnopolska Debata Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych
horizontal
foto
WL w prasie
We wrześniowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły" ukazał się artykuł o WL. Zapraszamy do czytania.
horizontal
foto
WL na facebooku
Jesteśmy już na facebooku. Zapraszamy do polubienia naszego profilu :)
horizontal
foto
Wysyłka podręczników
Zmiana terminu wysyłki paczek z materiałami dydaktycznymi.
horizontal
foto
WL w prasie
W tygodniku \"Głos Nauczycielski\" dnia 12.09.2012 ukazał się artykuł sponsorowany o WL. Zapraszamy do lektury!
horizontal
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
bottom02