Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
foto
Drugie szkolenie dla nauczycieli
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w II szkoleniu z obsługi WL, które odbędzie się 13.12.2013
horizontal
foto
Problemy techniczne
Z powodu usterki technicznej nie działają poprawnie niektóre zakładki na stronie Wirtualnych Laboratoriów
horizontal
foto
Dodatkowe szkolenie dla nauczycieli 04.10.2013
W miniony piątek, odbyło się dodatkowe szkolenie dla nauczycieli z obsługi WL, przeznaczone dla dydaktyków z nowych szkół
horizontal
foto
WL na Edu Trendach 2013
W dniach 26.09 - 27.09.2013 prezentowaliśmy Wirtualne Laboratoria na spotkaniu Edu Trenndy 2013
horizontal
foto
I Szkolenie dla nauczycieli
W miniony piątek na pierwszym szkoleniu z obsługi WL w roku szkolnym 2013/2014 gościliśmy ponad 40 nauczycieli z całej Polski
horizontal
foto
Zaczynamy drugą edycję!
Z dniem 02.09.2013 rusza druga edycja Wirtualnych Laboratoriów, w której weźmie udział ponad 100 szkół!
horizontal
foto
I szkolenie dla nauczycieli
W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego podajemy informację o terminie szkolenia
horizontal
foto
Przeniesienie Biura WL
W związku z przeprowadzką Biura Wirtualnych Laboratoriów w dniach 1.08-12.08.2013 kontakt telefoniczny będzie utrudniony.
horizontal
foto
Kolejny sukces WL!
Projekt WL-SI zdobył ex aequo 4 miejsce w konkursie Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji...
horizontal
foto
WL na kongresie edukacji
W dniach 15-16 czerwca WL zostaną zaprezentowane na II Kongresie Polskiej Edukacji, który odbędzie się w Warszawie
horizontal
foto
Zestawy edukacyjne SKK
Partner WSL, firma SKK S.A. przygotowała innowacyjne zestawy pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
horizontal
foto
Logistyk wśród najlepszych
W rankingu najlepszych zawodów 2013 r w Polsce magazynu Forbes logistyk zajął wysokie 6 miejsce
horizontal
foto
Film: ERP na WSL
Film ukazujący praktyczny wymiar zajęć na WSL dzięki systemowi Qguar WMS Pro
horizontal
foto
WL w ZS nr 1 w Wieluniu
ZS nr 1 w Wieluniu współpracuje z nami przy realizacji Wirtualnych Laboratoriów od samego początku
horizontal
foto
Sukces WL!
Wszystkie 10 najlepszych szkół średnich wg rankingu WSL brało udział w projekcie WL-SI!
horizontal
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
bottom02