Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
Szkolenie dla nauczycieli

 Szanowni Państwo, Nauczyciele korzystający z Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych,

w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, szkolenie dla nauczycieli z obsługi Wirtualnych Laboratoriów odbędzie się on-line. Odbędzie się ono 4 i 5 listopada (środa i czwartek) w godzinach 12:00-16:00. Szkolenie jest dwudniowe. Jak się na nie zapisać?
Prosimy o przesłanie informacji ile osób z Państwa szkoły chce wziąć udział w szkoleniu i przesłanie jej na adres e-mail: pawel.fajfer@wsl.com.pl lub sms na numer telefonu 509968837 podając imię i nazwisko nauczyciela (lub nauczycieli) i reprezentowaną szkołę (pełna nazwa szkoły - dane potrzebne do zaświadczenia udziału w szkoleniu) oraz Państwa e-mail (każdego uczestnika).
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 2 listopada. Po otrzymaniu zgłoszenia przesłany zostanie do Państwa (przed szkoleniem) link do serwisu, w którym przeprowadzone zostanie szkolenie. Zachęcamy do udziału!
27.10.2020
bottom02