Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

 

 Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w oparciu o narzędzie dydaktyczne Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, a także tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie jak przebiega praca w systemie, na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, ul. E. Estkowskiego 6, 27 lutego 2020 roku. Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać na adres e-mail: pawel.fajfer@wsl.com.pl do Pawła Fajfera. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 509 968 837. Liczba miejsc ograniczona.
Szkolenie odbędzie się między godziną 9:00 a 16:00. Poniżej przedstawiono jego zakres:
1. Omówienie strony internetowej Wirtualnych Laboratoriów
2. Zasady korzystania z materiałów edukacyjnych
3. Sposoby logowania do Wirtualnych Laboratoriów
4. Logowanie do iScala
5. Przywracanie systemu iScala do postaci podstawowej
6. Korzystanie z pomocy techniczno-merytorycznej
7. Zdalna kontrola stacji
8. Ćwiczenia w systemie iScala
Zapraszamy!
 

 

18.02.2020
bottom02