Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
Przerwa w dostępie do WL

 

Informujemy, że w związku z czynnościami serwisowymi związanymi z koniecznością migracji firm w systemie iScala do roku finansowego 2019 w dniu 24.01 oraz 28-29.01.2019 mogą pojawić się trudności w korzystaniu z Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych.
 
Harmonogram migracji:
  • 24.01 - serwer nr 3
  • 28-29.01. - serwer nr 1 i 2
 
Za utrudnienia przepraszamy.

23.01.2019
bottom02