Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
foto
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
kolejny raz szkolimy zdalnie Zapraszamy 4 lutego 2021 o godzinie 9:00
horizontal
foto
Szkolenie dla nauczycieli
W tym roku szkolimy zdalnie
horizontal
foto
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli 27.02.2020 r. z obsługi Wirtualnych Laboratoriów
horizontal
foto
PRZERWA TECHNICZNA
Migrujemy dane do nowego roku finansowego
horizontal
foto
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli 18.10.2019 r. z obsługi Wirtualnych Laboratoriów
horizontal
foto
Rozpoczynamy nowy rok szkolny!
Kolejna edycja Wirtualnych Laboratoriów już od 2.09.2019
horizontal
foto
Przerwa w dostępie do WL
W dniach 24.01 oraz 28-29.01.2019 mogą pojawić się problemy w korzystaniu z Wirtualnych Laboratoriów
horizontal
foto
Szkolenie dla nauczycieli
Zapraszamy na drugie szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
horizontal
foto
Szkolenie dla nauczycieli
Zapraszamy na pierwsze szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
horizontal
foto
Przerwa w dostępie do WL
W dniach 25-28.01.2018 nie będzie można korzystać z Wirtualnych Laboratoriów
horizontal
foto
Drugie szkolenie dla nauczycieli
Już 12.01.2018 odbędzie się drugie szkolenie dla nauczycieli z obsługi WL - zapraszamy!
horizontal
foto
Szkolenie dla nauczycieli
Zapraszamy na pierwsze szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
horizontal
foto
Rozpoczynamy nowy rok szkolny!
Kolejna edycja Wirtualnych Laboratoriów już od 4.09.2017
horizontal
foto
Newsletter WL nr 10-2017.02
Opublikowaliśmy 10 newsletter WL - zapraszamy do lektury!
horizontal
foto
Przerwa w dostępie do WL
W dniach 1-5.02.2017 nie będzie można korzystać z Wirtualnych Laboratoriów
horizontal
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
bottom02