Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Beneficjent


Wyższa Szkoła Logistyki jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną. Kształci ponad 3000 studentów na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiach II stopnia (magisterskich) oraz studiach podyplomowych. Uczelnia aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami z branży logistycznej, produkcyjnej, handlowej i informatycznej - liderami rynku, dzięki czemu program jest elastycznie dopasowywany do oczekiwań rynkowych, a studenci mają duży kontakt z praktyką gospodarczą. Jako jedyna w Polsce WSL realizuje program współpracy uczelni z ponad dwustoma szkołami kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor na obszarze całego kraju. WSL jest koordynatorem dwóch projektów unijnych z tego zakresu: Wielkopolska musi wiedzieć oraz Wirtualne laboratoria - sukces innowacji.

 

strona internetowa WSL
strona programu "WSL dla szkół średnich"
Logistyczna Platforma BadawczaOd pierwszych dni swojej działalności (2001r.) Wyższa Szkoła Logistyki przyjęła charakter elitarny polegający na posiadaniu swoistych atrybutów, z którymi jest identyfikowana: kadry nauczycieli, w tym także wykładowców zagranicznych o międzynarodowym autorytecie w dziedzinie logistyki, bazy dydaktycznej z biblioteką, laboratoriami komputerowymi, oraz rezygnacją z kształcenia masowego.

Prestiż Wyższej Szkoły Logistyki tworzy kompetentne grono specjalistów, doświadczonych nauczycieli akademickich, rekrutujących się z wyższych uczelni Poznania i kraju, a także spośród kadry naukowo - badawczej, bogatej w wiedzę praktyczną, wywodzącej się z Instytutu Logistyki i Magazynowania, który był inicjatorem utworzenia uczelni.

Troska o jakość kształcenia oraz profesjonalne przygotowanie absolwenta opuszczającego mury Wyższej Szkoły Logistyki to pierwszoplanowe zadania zarówno władz uczelni, jak i nauczycieli akademickich. Wiedza i umiejętności w obszarze szeroko pojętej logistyki nabywane w Wyższej Szkole Logistyki umożliwiają zdobycie atrakcyjnego wykształcenia i zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

bottom02