Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Ambasadorzy projektu

 

Szanowni Państwo,

 

Projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” jest innowacyjnym rozwiązaniem, które tworzy nową jakość polskiej edukacji na poziomie zawodowym. Wychodząc naprzeciw wymogom praktyki, kształtuje umiejętność logicznej analizy problemów i samodzielność, niezbędną dla efektywnego wykonywania powierzonych zadań. Jesteśmy przekonani, że uczniowie kształceni w oparciu o ćwiczenia wykonywane w systemach klasy ERP będą lepiej przygotowani do pracy w zawodach związanych z logistyką niż dotychczasowi absolwenci techników.

 

Dzięki rozbudowanej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, proces kształcenia młodych logistyków jest zgodny z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy. Projekt „Wirtualne laboratoria-sukces innowacji” bardzo dobrze wpisuje się w ten trend. Potencjał Wirtualnych Laboratoriów nie ogranicza się jednak tylko do branży logistycznej. Wierzymy, że produkt ten będzie się dalej rozwijał, podnosząc jakość kształcenia zawodowego na innych kierunkach, strategicznych z punktu widzenia biznesu. Stąd idea Wirtualnych Laboratoriów, tworzonych w ramach niniejszego projektu, spotyka się z naszym pełnym poparciem.

 

Zapraszamy do grona ambasadorów projektu.

 

Z poważaniem,

 

Zespół Wirtualnych Laboratoriów.

 

Pobierz ulotkę informacyjnązostań ambasadorem
Adecco Poland sp. z o.o.
AF Media s.c.
El-Cab
LUG Light Factory Sp. z o.o.
PACON Drukarnia i Producent Opakowań Mazij Sp. j.

bottom02
Zobacz również
bottom02