Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
 • zobacz krótki film o projekcie
 • czym są wirtualne laboratoria
 • czym są wllsim
zobacz film
Wirtualne Laboratoria - praktyczna nauka
Pierwszy krok w stronę kariery robi się w szkole. Dzięki praktycznej nauce sukces zawodowy jest na wyciągnięcie ręki. Wirtualne Laboratoria zbliżają teorię z praktyką i otwierają przed uczniami nowe możliwości.
horizontalzobacz film
Wirtualne Laboratoria w pigułce
Wszystko co powinniście wiedzieć o Wirtualnych Laboratoriach. Skąd wziął się pomysł na projekt, jak przebiegała jego realizacja i na czym polega innowacyjność opracowanego w jego ramach rozwiązania. Plus opinie nauczycieli, uczniów i przedstawicieli firm.
horizontalzobacz film
Wirtualne Laboratoria - czy przyda Ci się to w firmie
Uczniowie często mówią o lekcjach – nudne i mało praktyczne. Zajęcia w nowoczesnej szkole wcale takie nie są. W systemie biznesowym klasy ERP uczniowie symulują procesy zachodzące na co dzień w firmach. Od przyjęcia zamówienia, przez proces produkcji, po wydanie towaru z magazynu i wystawienie faktury.
horizontalzobacz film
Wirtualne Laboratoria - jak do nas dołączyć
Dzięki idei wirtualności szkoła może uczyć praktycznie, zgodnie z potrzebami pracodawców i wymogami programów nauczania, bez kosztownych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie. Film pokazuje jak zdobyć dostęp do Wirtualnych Laboratoriów dla swojej szkoły.
horizontalzobacz film
Przykładowa lekcja w Wirtualnych Laboratoriach - przygotowanie oferty
Wszystko zaczyna się od oferty. Uczeń wcielając się w rolę sprzedawcy przyjmuje i realizuje zamówienie. Wszystko w ramach wirtualnej firmy dostępnej z pracowni komputerowej w szkole.
horizontalzobacz film
Przykładowa lekcja w Wirtualnych Laboratoriach - analiza ABC
Pokazowa lekcja w ramach laboratorium magazynowego. W Wirtualnych Laboratoriach uczeń, dokładnie tak samo jak pracownik w firmie, wykonuje analizę ABC według wartościowego obrotu i zysku brutto.
horizontalzobacz film
Wirtualne Laboratoria na innych kierunkach zawodowych
Wirtualne Laboratoria to rozwiązanie nie tylko dla logistyków. Praktyczna nauka jest możliwa na każdym kierunku zawodowym. W filmie można zobaczyć jakie systemy klasy ERP znajdują zastosowanie w praktyce i w jaki sposób firmy je wykorzystują. Pozwoli to zorientować się jakie możliwości otwierają przed szkołami zawodowymi Wirtualne Laboratoria.
horizontalzobacz film
Logowanie do Wirtualnych Laboratoriów
Krótki przewodnik dla osób, które po raz pierwszy korzystają z Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych. Film krok po kroku pokazuje jak zalogować się do systemu Epicor iScala i korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności oraz w jaki sposób zgłosić problem pomocy technicznej.
horizontal
bottom02
Aktualności
foto
horizontal
foto
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
już w połowie października
horizontal
foto
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
kolejny raz szkolimy zdalnie Zapraszamy 4 lutego 2021 o godzinie 9:00
horizontal
bottom03
Na forum
Najbardziej znaczące firmy z branży logistycznej popierają idee związane z projektem Wirtualne laboratoria - sukces innowacji.
horizontal
bottom03
Wasze opinie
 • Dzięki projektowi uczniowie będą mieli dostęp do profesjonalnych programów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu firmami, a to pozwoli nam lepiej przygotować młodzież do startu na rynku pracy.
  Leszek Jóźwik z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim
 • Udział w projekcie zapewnia naszym uczniom równe szanse poznania nowych technologii i nabycie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami zarządzania magazynem i zapasami.
  Iwona Wesfalewska z ZS w Kostrzynie nad Odrą
 • Projekt wypełnia lukę w postaci braku programów komputerowych przystosowanych do prowadzenia laboratorium.
  Elżbieta Wnuk z ZSM w Namysłowie
 • Ta forma nauki rozszerza horyzonty, podnosi możliwości kształcenia uczniów. Mamy nadzieję, że przyczyni się do lepszej zdawalności egzaminu zawodowego oraz podniesie atrakcyjność i prestiż szkoły.
  Anna Kwiatkowska z TT w Gdyni
 • Projekt wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, które są podstawą funkcjonowania branży logistycznej. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania podnosimy jakość kształcenia zawodowego.
  Anna Lazar z ZSSiO w Bielsku Białej
bottom03
Sonda
Czy chciałbyś, aby przy użyciu WL przeprowadzane były egzaminy zawodowe dla techników logistyków?
Tak

Nie
horizontal
bottom02